Powered by WordPress

← Back to đại dương kéo dài khắp địa cầu, ví dụ như các núi lửa ngầm,[58] các rãnh đại dương, các hẻm núi dưới mặt